2010-08-31 08:25 #0 av: emmalindahl

Här kan du läsa om vad som gäller för att sköta hästen, att den behöver social kontakt, att du ska se till den varje dag samt avvänjning av föl enligt SJV.

Du ska behandla din häst väl och du ska skydda den mot onödigt lidande och sjukdom. Hästen ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sätt som är bra för dess hälsa och ger den möjlighet att bete sig naturligt.
* Om din häst blir sjuk eller skadad ska du snarast se till att den får nödvändig vård. Om det behövs ska du tillkalla veterinär.
* Du ska hålla din häst tillfredsställande ren.
* Inspektera din hästs hovar regelbundet och verka dem vid behov. Du ska se till att din hästs hovar skyddas med skor eller liknande om det finns behov av detta till exmpel om den är ömfotad.
* Du får inte styra din hästs beteende med utrustning eller anordningar som ger hästen en elektrisk stöt. Elstängsel och elavvisare på fodervagnar är tillåtet.
* Vid fölning ska stoet ha möjlighet att gå undan om inte fölningen sker i en fölningsbox. En fölningsbox ska ha speciella mått som du kan läsa mer om under rubriken Måttbestämmelser hittar du på SJVs hemsida.
* Vid halka ska du vidta sådana åtgärder att din häst kan förflytta sig säkert. * Du ska se till att din hästs utrustning är väl anpassad, utformad och i sådant skick att den inte orsakar hästen någon skada eller sjukdom.
* Du bör bara sätta på hästen ett täcke om det behövs som skydd mot kyla, väta eller insekter.
* Du bör inte klippa din hästs känselhår.
* Om din häst går i skrittmaskin bör du övervaka hästen kontinuerligt.
* Se till att din häst inte utsätts för allvarliga angrepp av insekter under sommaren.

Din häst behöver social kontakt

Du ska se till att din häst får social kontakt. Helst ska din häst ha kontakt med andra hästar. Det kan fungera med ett annat lämpligt flockdjur, som till exempel får eller nötkreatur, om detta räcker för att din häst ska må bra. Om din häst står avskilt i ett stall kan hästen visa tecken på att den behöver mer kontakt med andra hästar i stallet. Var uppmärksam på det och ordna då så att din häst får den sociala kontakt som den behöver.

Se till din häst varje dag

Du ska hålla din häst så att någon kan se till den minst en gång per dag. Nyfödda, sjuka eller skadade djur och djur som beter sig onormalt ska du se till oftare. Högdräktiga ston ska du också se till oftare, särskilt vid tiden kring fölningen.

Vänj av ditt föl vid rätt tid och på rätt sätt

Du ska inte vänja av ditt föl innan det är fem månader gammalt. När du ska vänja av ditt föl kan du använda något av följande sätt:
* Naturlig avvänjning innebär att fölet får gå med stoet ända till dess att stoet inte längre tillåter att fölet diar.
* Stegvis avvänjning innebär att fölet vistas med andra föl eller i ett utrymme bredvid stoet under en del av dygnet. Resten av dygnet får fölet fortfarande gå med stoet.
* Avvänjning med hjälp av fölgrupp innebär att fölet går direkt från stoet till en grupp med föl som fölet känner igen.