2010-07-05 21:50 #0 av: emmalindahl

Här kan du läsa om alla de regler som gäller för hästpass, vad syftet med hästpass är och hur du skaffar hästpass.

Alla hästar inom EU ska ha hästpass. Detta gäller alla hästar oavsett ålder eller ras. Ett hästpass gäller hela hästen liv. Detta betyder att om du har en häst med godkänt EU-pass behöver du inte byta ut detta. Om du däremot har en häst som inte har ett pass måste du ansöka om detta. Om din häst är född den 30 juni eller tidigare ska den ha pass den 31 december samma år. Om din häst är född den 1 juli eller senare ska den ha pass senast då den är sex månader.

Det finns tre huvudsyften med passet:
* Säkerställa hästens identitet, till exempel vid handel med hästar
* Vara ett hjälpmedel för att begränsa spridningen av smittsamma sjukdomar
* Säkerställa att läkemedel inte hamnar i våra livsmedel

Du måste kunna visa upp passet
När hästen är uppstallad eller på bete ska hästhållaren kunna visa upp hästpasset direkt. Vid transport ska hästpasset alltid vara med. När hästen förflyttas till fots, till exempel vid ridning, ska du kunna visa upp hästpasset inom tre timmar.

Så skaffar du hästpass
Vänd dig till din passutfärdande förening när du ska skaffa ett hästpass. Den förening som utfärdar pass till Kaspiska hästar i Sverige är Swedish Caspian Horse Association. Kostnaden för ett pass varierar mellan de olika föreningarna.

När hästen dör ska passet ogiltigförklaras och makuleras. Sedan ska du anmäla till den förening som har utfärdat din hästs pass att hästen är död så att de kan avregistrera hästen.

Vad händer om din häst inte har pass?
Länsstyrelsen ansvarar för kontrollen av hästpass. De kan beordra dig att skaffa pass åt din häst. Om hästen saknar pass kan du bli åtalad.

Hästarna ska vara märkta
Från och med 1 juli 2009 ska alla hästar som får nytt pass vara märkta med chip. Alla hästar kommer också att få ett Universal Equine Lifetime Number (UELN) när de registreras. Numret motsvarar våra personnummer och följer hästen hela livet. Ett hästpass i kombination med att hästen är märkt gör att det går att spåra hästen om den av någon anledning kommer bort. Det innebär också att det går att knyta resultat från utställningar och tävlingar till avelsarbete i framtiden.

Registrera din importerade häst i Sverige
Kravet på pass gäller även importerade hästar. Har hästen ett pass utfärdat av en godkänd organisation i EU ska du inte ansöka om ett nytt pass. Om du däremot importerar en häst från ett land utanför EU måste du kontakta din passutfärdande förening i Sverige inom 30 dagar för att ansöka om ett pass eller för att registrera din häst i Sverige. Din passutfärdande förening kan informera dig om vad som gäller för just din häst.

Om du ska åka utomlands behöver du även ett hälsointyg
Du behöver ett särskilt hälsointyg från en officiell veterinär som intygar att din häst är frisk om du ska åka utomlands. Bara hästpass räcker inte. Vid avresa får hälsointyget inte vara äldre än 48 timmar. Mer information om att föra ut hästar ur landet hittar du på Jordbruksverkets hemsida.

Av: Emma Lindahl
Källa: Svenska jordbruksverket