2010-06-03 16:46 #0 av: emmalindahl

Är din hingst berättigat till höjning av avelsvärdeklass? Kanske är det dags att se över hur din hingst ligger till och ansöka om höjning av avelsvärdeklass?

Höjning av avelsvärdeklass
Hingsten uppnår olika avelsvärdeklasser utifrån egna meriter. Hingstar som uppfyller kraven på införande i stambok stamboksförs i samband med fölregistrering. Hingst som är stamboksförd om grundkraven uppfyllts. Men kan bedömas på utställningar eller premieringar för att höjas i värdeklass. Kopia på protokoll från officiell förrättning skickas tillsammans med hingstens styrkta prestationer till SCHAs registrator.

Hingst som innehar betäckningslicens i annat land (av ICS godkänd förening).
Införd eller importerad hingst som är avelsvärderad och godkänd i annat land tilldelas avelsvärdeklass G. Kan lösa licens i Sverige om kopior på avelsvärdering och licens från det land som gäller insändes till föreningen. Samt är registrerad i den Svenska föreningens register. För höjning av Avelsvärdeklass skall hingsten visas för avelsvärderingsnämnden.

Vilka är då de olika avelsvärdeklasserna hingstarna kan erhålla?

  • Avelsvärderingsklass G, tilldelas hingst som har upp till 40 poäng exteriört. Hingst godkännes utan krav på exteriörpoäng.
  • Avelsvärderingsklass GII, tilldelas hingst som uppfyller minimikraven för kvalitetsklass G och har fullgjort godkänt bruksprov.
  • Avelsvärderingsklass GI, tilldelas hingst som uppfyller minimikraven för kvalitetsklass GII och uppfyller något av följande:

- vid något tillfälle erhållit 42 poäng eller högre vid avelsvärdering.
- vid lägst 3 års ålder två gånger belönats med minst 41 poäng eller motsvarande med minst ett års mellanrum och av olika domare på SHs sanktionerande utställningar med auktoriserad domare eller vid avelsvärdering.
- Varit placerad i officiell ridtävling (Kat. A) L:D hoppning/ L:C dressyr. (Kat. B) L:C hoppning/ L:B dressyr.
- Varit placerad i officiell kör- eller galopptävling
- Uppnått travrekord under 3.00.0 (Kat A), 2.00.0 (Kat. B) eller varit årgångsvinnare
- Vid kvalitetsbedömning erhållit lägst 8.0 i gångarter, hoppning eller allround.
- Eller har jämförbara utländska meriter.

Bruksprov
Du kan välja att antingen göra ett körprov eller ett ridprov. Här nedan ser du vad som krävs i de olika bruksproven.
Körprov
Körprov skall avläggas i enbetsanspänning. Hästen skall vara betslad med tränsbett. Släpa, kärra eller vagn får användas. Ponny får även köras med sulky. Om häst körs skall anspänning ske med hjälp av högst en medhjälpare. Hästen skall köras i skritt och trav (om redskapen medger) i både varven samt göra halt och vändningar efter besiktningsmannens anvisningar. Minsta körsträcka 100 m.
Ridprov
Ridprov skall utföras under sadel. Hästen skall vara betslad med tränsbett. Inga hjälptyglar får användas. Spö är tillåtet. Ryttaren för uppsittning inför besiktningsmannen och rider sedan i skritt, trav och galopp efter dennes anvisningar. Vid uppsittningen får en medhjälpare användas. Ridsträckan bör vara minst 300m. Ridningen bör ske på en bana om minst 20x40m. Hästen skall ridas i alla gångarter i båda varven och under provet vända snett igenom minst två gånger. Provet inleds med skritt ca 50m, därefter trav minst 100m varvid vändning snett igenom bör ingå. Galoppen skall omfatta minst 150m med vändning snett igenom. Provet avslutas med ett skrittmoment och halt framför besiktningsmannen.

3- åriga hingstar som godkännes får återkomma som 4-åringar och göra sitt bruksprov. 4-åriga och äldre hingstar gör sitt bruksprov vid avelsvärderingstillfället. Hingstägare som väljer att göra bruksprovet med sin 3 åriga hingst behöver inte göra om detta när hingsten är 4 år. Bruksprovet kan ersättas med skriftligt intyg på att hästen deltagit i officiell tävling.

För att lära dig mer om individprövning och vad som gäller, kontakta Swedish Caspian Horse Association

Här hittar du hingstreglementet 2010 från Svenska Hästavelsförbundet med regler för hingstar.

Av: Emma Lindahl
Foto Löpsedel (c): Johanna Smeds
Källa: Svenska Hästavelsförbundet