2010-05-07 13:45 #0 av: emmalindahl

Är ditt sto berättigat till höjning av avelsvärdeklass? Kanske är det dags att se över hur ditt sto ligger till och ansöka om höjning av avelsvärdeklass?

Stoet uppnår olika avelsvärdeklasser utifrån egna meriter. Sto som visats vid officiell förrättning vid lägst tre års ålder, behöver ej åter visas för att erhålla avelsvärdebokstav, under förutsättning av att hon uppfyller rasstandarden. Kopia på protokoll från officiell förrättning skickas tillsammans med stoets styrkta prestationer till SCHAs registrator.

Höjning av avelsvärdeklass
Stoägare kan ansöka om höjning av stoets avelsvärdeklass. Ansökan och styrkt meritförteckning skickas till SCHAs kansli senast den 10 september det år höjningen skall kunna ske. Beslut om avelsvärdeklass fattar av SCHA rasvisa nämn och meddelas skriftligen hästägaren

Vilka är då de olika avelsvärdeklasserna stona kan erhålla?
• Avelsvärderingsklass G, ges till ston som är införda i grundstamboken eller motsvarande och är lägst tre år gammal.
• Avelsvärderingsklass GII, ges till ston som är lägst 4 år, uppfyller kraven för G samt avlagt ett bruksprov eller motsvarande (genomfört offentlig tävling, kvalitetsbedömning etc.)
• Avelsvärderingsklass GI, ges till ston som uppfyller kraven för avelsvärdeklass G samt uppfyller något eller några av följande villkor:
- erhållig avelsdiplom
- erhållig hopp- eller gångartsdiplom vid 3-årstest
-erhållit minst två guldplaketter, varav den ena erhålls vid lägst ett års ålder och det andra vid lägst tre års ålder, på avelsvärderingsgrundande bedömningstillfälle med två olika auktoriserade domare.
- erhållig läst 8.0 poäng i gångarter, hoppning eller allround vid regional kvalitetsbedömning enligt därför rastställda regler samt erhållit läst 38 poäng exteriört vid lägst ett års ålder.
- Varit placerad i officiell ridtävling i dressyr L:B (kat A) och L:A (kat B), hoppning L:C (Kat A) och L:B (Kat B) eller debutant fälttävlad. Samt lägst 35 poäng exteriört vid lägst ett års ålder.
- Varit placerad i officiell galopp eller körtävling samt lägst 35 poäng exteriört vid lägst ett års ålder.
- Har km-tid under 3.00.0 (Kat A) 2.00.0 (Kat B) eller placering i årgångslöp samt lägst 35 poäng exteriört vid ett års ålder.
- Eller har jämförbara utländska meriter.

Avelsdiplom, tilldelas ston som får minst 40p vid 3års ålder på premiering/ utställning. Ingen delpoäng under 7. Ansöks hos föreningens registrator.

För att lära dig mer om individprövning och vad som gäller, kontakta Swedish Caspian Horse Association

Här hittar du storeglementet 2010 från Svenska Hästavelsförbundet med regler för ston.

Av: Emma Lindahl
Foto Löpsedel (c): Robin Eriksson
Källa: Svenska Hästavelsförbundet