Hästhälsa & hästhållning

Virusabort

2010-03-25 13:23 #0 av: emmalindahl

Hur vet man att sitt sto har drabbats av virusabort och hur smittas egentligen virusabort? I denna artikel kan du läsa om just virusabort.

Infektioner med herpesvirus är vanliga inom hästpopulationen. Det finns flera olika herpesvirus som drabbar häst. EHV-1 är den mest fruktade och orsakar abort, luftvägsinfektion eller neurologisk sjukdom.

Symtom

EHV-1 ger förkylningssymtom som feber, nedsatt aptit och trötthet. Symtomen kan vara milda men även hög feber, näsflöde och sporadisk hosta förekommer framför allt hos unga hästar. Även svullnad i benen kan förekomma.

Ston som kastar visar ofta inga andra symtom utan är till synes fullt friska. I de fall sjukdomen leder till abort sker denna vanligen i senare delen av dräktigheten, men ibland kan ett sto kasta redan i femte dräktighetsmånaden.

Vissa föl kan födas fullgångna men är då svaga och avlider ofta efter några dagar.

EHV-1 infektion kan orsaka neurologisk sjukdom. En smittad häst kan uppvisa från milda symtom till allvarlig sjukdom med vinglig gång och till och med förlamning. Typiskt för häst med rörelsestörningar är att symtomen kommer tämligen snabbt. Vingligheten ses framför allt i bakdelen med okoordinerade muskelrörelser. Även urinblåsan kan påverkas så att hästen har svårt att urinera. En del drabbade hästar tillfrisknar inom några dagar till månader medans andra aldrig återhämtas sig eller får så allvarliga symtom att de måste avlivas av djurskyddsskäl.

dorza.jpg

Smittämne

Hästar kan drabbas av olika herpesvirus. Virusabort orsakas av hästens Herpesvirus 1 eller Ekvint herpesvirus 1 (EHV-1). Infektion kan orsaka kastning hos dräktiga ston. Hos övriga hästar kan EHV-1 orsaka luftvägsinfektion eller neurologisk sjukdom som är ovanlig.

Smittvägar

EHV-1 är framförallt en luftburen smitta. Hästar med luftvägsinfektion, orsakat av herpesvirus sprider miljoner viruspartiklar med nysning eller hosta. Dessa fångas upp i näsborrarna av mottagliga hästar. Även tysta smittbärare kan sprida smitta med utandningsluften utan att själva visa tecken på sjukdom.

Vid abort är foster, efterbörda eller fostervätskor kraftigt infekterade med virus som kan spridas. Efter kastning finns virus inte kvar någon längre tid i miljön, men flytningar från stoets första brunst kan vara smittförande. Därför ska ston som kastat isoleras.

Herpesvirus finns kvar i kroppen i vilostadium och kan reaktiveras vid senare tillfällen i livet. I vilofas är virus inte smittsamt.

Diagnos

Vid kastning/dött föl ges diagnos säkrast efter obduktion. Det går även med blodprov se om stoet har bildat antikroppar vid EHV-1 infektion. Säkrast uppfattning om hästen haft en akut infektion får man genom parprov.

För att veta om fölet kastats på grund av herpesvirusinfektion måste fölet också undersökas, blodprov från stoet räcker inte.

Provtagning

Vid förkylningssymtom kan en svabb tas och skickas för undersökning. Prov tas så tidigt som möjligt. Provet tas med en steril torr svabb från näsborre eller svalg. Svabben läggs i ett sterilt rör och skickas in till laboratoriet.

Vid kastning skickas prov från moderkakan/fosterhinnor och/eller lever, lunga och mjälte från fostret och provmaterialet analyseras.

Parprover (serum) tagna med 10 till 14 dagars mellanrum analyseras avseende antikroppar mot EHV. Vid positivt test måste ytterligare en serologisk test utföras för att skilja mellan antikroppar mot EHV-1 och EHV-4. Serum från det första provet kan sparas i kyl i avvaktan på uppföljande prov.

Efter positivt prov genomförs behandlingar och isolering. Man ska även tänka på att rengöra och desinfektera stallet.

stall.jpg

Profylax

Vaccin mot virusabort finns i Sverige. Vaccination sker i 5:e, 7:e och 9:e dräktighetsmånaden. Vaccinet ger ett kortvarigt och inte fullständigt skydd mot infektionen (60-75%) men kan bidra till att minska antalet fall.

Stess kan aktivera en herpesinfektion, undvik därför stressade situationer för dräktiga ston.

  • Blanda inte dräktiga avels- och tävlingshästar
  • Dräktiga ston hållas åtskilda från övriga hästar
  • Hästskötaren bör hantera dräktiga ston före övriga hästar och vara medveten om att smittan sprid med kläder, grimmor, borstar etc
  • Placera nytillkomna hästar i karantänstall några veckor
  • Låt separat personal sköte de olika enheterna tävlingsstall/ karantänstall/ unghäststall och avelsston
  • Undvik gemensamma transporter

Ston bör föla i sin hemmiljö. Undvik att flytta stoet under sista delen av dräktighetstiden. Ett sto som ska användas som fostermor efter att hon fött död/ svag fölunge kan vara infekterad med virusabort.

Prognos

De flesta okomplicerade fall läker på några veckor. Avelsston som kastat kan vanligen betäckas/semineras på andra brunsten. En häst som genomgått infektionen har ingen långvarig immunitet utan kan reinfekteras eller så kan virus reaktiveras. Ett sto kastar troligen bara en gång i sitt liv med herpesvirus som orsak men hon fungerar som en smittbärare resten av sitt liv.

Vad säger lagstiftningen?

Virusabort (EHV-1) är en anmälningspliktig sjukdom enligt Statens Jordbruksverks föreskrifter. Anmälan görs av veterinär och/eller svenskt laboratorium till Jordbruksverket eller länsstyrelsen i aktuellt län.

Av: Emma Lindahl
Foto (c): Johanna Smeds, Emma Lindahl
Källa: Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Anmäl
2010-03-26 09:44 #1 av: Elshira

"Ett sto kastar troligen bara en gång i sitt liv med herpesvirus som orsak men hon fungerar som en smittbärare resten av sitt liv."

Så hur sjutton gör man för att andra inte ska bli smittade av denna häst i framtiden? Förvånad

Anmäl
2010-03-26 11:43 #2 av: emmalindahl

Du kan gå in och läsa på SVAs hemsida om just detta! Där står det mycket mer om just virusabort. Klicka här för att komma direkt till länken om virusabort på SVAs hemsida.


Anmäl
2010-03-26 11:57 #3 av: Elshira

#2 Jag hittade inget vsar där. Innebär detta att hästen alltid kommer kunna smitta andra hästar som kommer i kontakt och skitta fölen den får i framtiden...?

Det måste ju finnas något vettigt svar efter som så vitt jag vet hästar som fått abortvirus ite avlivas, så de kan ju inte vara "aktiva smittokällor"? Foten i munnen

Anmäl
2010-03-26 18:32 #4 av: emmalindahl

Det står ganska mycket på den sidan om just virusabort. Jag antar att den smittas när viruset är aktivt, men det kan hända att det smittas hela tiden just eftersom att det är ett virus och det finns inga läkemedel mot just virus!

Även om ens häst skulle få herpes virus så behöver ju inte det leda till att den måste avlivas?! Det är ju bara om den skulle få just den neurologiska sjukdomen som hästar kan få, alla behöver inte få just den symtomen/sjukdomen.

Du kan säkert fråga SVA eller en veterinär om du vill ha ett bra och korrekt svar på din fråga.

Jag såg en film på youtube häromdagen på ett arabföl som hade en neurologisk sjukdom men jag hittar tyvärr inte filmen igen...


Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.