Utställningar

Kaspisk Riksutställning 2011

2011-05-19 10:25 #0 av: emmalindahl

Swedish Caspian Horse Associations Riksutställning 2011 kommer hållas i Knivsta den 31 juli. Domare är Liselotte Erixson. För alla ungdomar kommer en juniorhandlings klass att anordnas.

PROPOSITIONER
FÖR SWEDISH CASPIAN HORSE ASSOCIATIONS
RIKSUTSTÄLLNING
SÖNDAGEN DEN 31 JULI 2011 I KNIVSTA

Utställningsklasser

1. Stoföl födda 2011
2. Hingstföl födda 2011
3. 1-åriga ston
4. 1-åriga valacker och hingstar
5. 2-åriga ston
6. 2-åriga valacker och hingstar
7. 3-åriga ston
8. 3-åriga valacker och ej godkända hingstar
9. 3-åriga godkända hingstar
10. 4-åriga och äldre ston utan föl
11. 4-åriga och äldre ston med föl
12. 4-åriga och äldre valacker och ej godkända hingstar
13. 4-åriga och äldre godkända hingstar
14. Ungdomarhandling (Upp till 18 år)
15. Partbreed föl
16. 1-åriga till 3-åriga Partbreed
17. 4-åriga och äldre Partbreed

  Domare är Liselotte Erixon.

  Anmälningstiden utgår den 17 juli 2011. För sent inkomna anmälningar eller avgifter räknas som efteranmälan. Poststämpel räknas. Efteranmälan mottages mot dubbel avgift.
  Anmälan skickas till: Emma Lindahl, Lunda Mellangården 20, 741 94 Knivsta. E-post: Emma.Lindahl@telia.com. Anmälningsblanketter kan hämtas från SCHAs hemsida eller rekvireras från ovanstående.
  Anmälan via internet kan göras på SH:s hemsida under Avelsvärdering och sedan Internetanmälan till evenemang (http://sh.freefarm.se/sh/anmalan/Anmalan?a=steg_02&btf=2010226)

  Skicka med kopia på passet/registreringsbevisets sidor innehållande stam, färg, tecken och registreringsnummer.

  Anmälningsavgiften för utställningsklasserna är för medlemmar i SCHA 250kr/häst samt klass. Är du inte medlem betalar du 350kr/ponny samt klass.
  Anmälningsavgiften för ungdomshandlingen är gratis för medlemmar i SCHA. Är du inte medlem betalar du 150kr/häst samt klass. Medlemsavgiften för kalenderåret 2011 år 200kr per person samt 100kr per ungdom. Anmälningsvgiften samt eventuell medlemsavgift betalas i samband med anmälan på SCHAs PG 40 14 29-6, senaste den 17 juli 2011. Ange hästen namn och klass på talongen, gäller även betalning via internet. Halva anmälningsavgiften återbetalas om anmäld häst är skadad/sjuk och veterinärintyg kan uppvisas. Vid ej inkommen betalning räknas anmälan som ogiltig och hästen äger inte rätt att deltaga på utställningen.

  Utställningen är avelsvärderingsgrundande och resultaten redovisas till Svenska Hästavelsförbundet.

  Utställningen är öppen för renrasiga samt partbreed Kaspiska hästar.

  Hästägarförsäkran finns på tävlingsplatsen och ska vara underskriven i sekretariatet innan urlastning sker.

  Hästar äger inte rätt att deltaga om jävsituation uppstår. Allt deltagande sker på egen risk. All visning sker vid hand. Alla barn under 16 år ska bära hjälm vid visning. Hingstar ska visas i träns av person över 16 år och alltid ledas i träns.

  SCHA förbehåller sig rätten att inställa klass, dela klass, slå ihop klasser eller i övrigt ändra i bestämmelserna om så erfodras.

  Bland klassvinnare utses Bästa föl, Bästa ungsto, Bästa ungghingst, Bästa valack, Bästa sto samt Bästa hingst. De hästar som tilldelats ovanstående utmärkelser eller uppnått minst 40 poäng och unghäst uppnått minst 38 poäng tävlar sedan om BIS och Res. BIS. Partbreed tävlar om BIS och Res. BIS Partbreed.

  Överklagan.Ett beslut kan överklagas av den som beslutet angår. Beslutet överklagas skriftligen till SH:s besvärsnämnd. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas, den ändring i beslutet som begäres och de omständigheter som åberopas till stöd för begäran om ändring. Skrivelsen skall ingivas till SH:s kansli inom tre veckor efter utställningen.

  Om din ponny är till salu kan du kostnadsfritt få detta infört i katalogen (se anmälningsblanketten eller maila till Emma Lindahl). Utställningskatalogen skickas till ägaren om inget annat anges.

  Hederspriser mottages tacksamt. Möjlighet finns även att sponsra flera klasser.

  Förfrågningar kan göras till Emma Lindahl, tel: 0705362562, Emma.Lindahl@telia.comeller Irén Andersson, irensmail@telia.com

  Varmt välkommen till Swedish Caspian Horse Associations Riksutställning!


  Anmäl
  2011-05-29 14:06 #1 av: emmalindahl

  Passa på att anmäla till utställningen i tid Glad


  Anmäl
  2011-07-14 18:46 #2 av: astiz

  Är det många hästar anmälda? Jag ska nog anmäla ett par iaf Glad Ni som inte anmält er ännu,Gör det nu!

  Anmäl
  2011-09-23 17:08 #3 av: emmalindahl

  Du hittar resultaten från årets riksutställning på SCHAs hemsida www.kaspiskhast.se


  Anmäl

  Bli medlem på iFokus

  För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.