2011-09-23 17:05 #0 av: emmalindahl

Här finner du proposition till Roslagens Ponnyavelsförenings Utställning den 15 oktober i Norrtälje.
 Var med och tävla om bl.a. titeln Bästa Roslagsuppfödda ponny.
 Passa på och anmäl dig innan anmälningstiden utgår den 30 september.

Propositioner för ROSLAGENS PONNYAVELSFÖRENINGS UTSTÄLLNING
för samtliga ponnyraser på Kragstatorp Norrtälje

Lördagen den 15 oktober 2011

Klasser:

1. Föl födda 2011
2. 1 åriga ston
3. 1 åriga hingstar och valacker
4. 2 åriga ston
5. 2 åriga hingstar och valacker
6. 3 åriga ston
7. 3 åriga valacker och ej godkända hingstar
8. 3 åriga godkända hingstar
9. 4 åriga och äldre ston utan föl
10. 4-åriga och äldre ston med föl efter för rasen godkänd hingst
11. 4 åriga och äldre valacker och ej godkända hingstar
12. 4-åriga och äldre godkända hingstar
13. Veteranklass 15 år och äldre ston
14. Veteranklass 15 år och äldre valacker och ej godkända hingstar
15. Veteranklass 15 år och äldre godkända hingstar

1. Anmälningstiden utgår den 30/9 2011. Antalet deltagare begränsas till 60 ponnyer. Först till kvarn gäller.
2. Anmälan sändes till Helena Jansson Kungsgatan 24 B 761 44 Norrtälje. Kopia på hästens pass
(härstamningsdelen) ska medfölja anmälan. Anmälan kan även skickas med e-post till
helena.norrveda@telia.com förutsatt att härstamningsdelen är inscannad och bifogad.
Anmälningsblanketter finns att hämta på RPAFs hemsida www.rpaf.se
3. Anmälningsavgiften för medlemmar i Roslagens Ponnyavelsförening är 150 kr/ponny. Icke medlemmar
betalar 250 kr/ponny. Medlemsavgiften för 2011 är 100 kr för seniorer och 75 kr för juniorer.
Medlemskap kan erhållas om avgiften inbetalas samtidigt (måste anges) som anmälningsavgiften.
Anmälningsavgiften ska vara betald senast den 30/9 på föreningens konto 14 38 11-8.
Anmälningsavgiften återbetalas om ponnyn uteblir från utställningen mot uppvisande av veterinärintyg.
utfärdat senast utställningsdagen.
4. Utställningen är öppen för renrasiga ponnyer som är stamboksberättigade och registrerade i SPAR/SPR.
För ponnyer registrerade i ASRP gäller att de oavsett härstamning ska vara registrerade i SPAR/ SPR,
ASRP eller av ASRP godkänt register. Ponnyer registrerade i raskod 00 och ponnyer i 9000-serien får i
mån av plats bedömas men rangeras inte och kan heller inte utses till champion.
5. Domare: Carina Lockwall, Almunge
6. Ponny äger inte rätt att deltaga om jävsituation uppstår.
7. Hästägarförsäkran ska skrivas på i sekretariatet före urlastning.
8. När domaren börjar bedöma den första ponnyn i klassen sluts ringen och för sent anlända ponnyer får
bedömning men kan inte rangeras.
9. Bland klassvinnarna med minst 38p i klass 2-8 utses en ungponnychampion inom varje ras och bland
dessa en total ungponnychampion alla raser.
Inom varje ras och för de raser som har flera sektioner, utses inom varje sektion en BIR och en Reserv
BIR bland ettan och tvåan i varje klass med minst 38 p. BIR & Res BIR samt övriga ponnyer med minst
40 p äger rätt att delta i Best in showringen där domaren utser en BIS och en Reserv BIS. Förutom de
sedvanliga finalerna kommer det att delas ut ett pris till bästa roslagsuppfödda ponny!
För de ponnyer som går vidare till konkurrensbedömning hålls poängen inne så länge ponnyn är kvar i
konkurrensen. Väljer ponnyns ägare/anmälare att hämta ut poängen innan ponnyn fått lämna
konkurrensbedömningen mister ponnyn rätten till ett fortsatt deltagande i denna.
10. Hingst f. 2009 och tidigare ska visas i träns av person över 16 år.
11. Föl skall ha uppnått minst 30 dagars ålder vid utställningsdagen och om visaren så önskar kan fölen
visas lösa.
12. Enklare servering finns på platsen.
13. Överklagan sändes skriftligen till SH´s besvärsnämnd inom 3 veckor efter utställningen.
14. Rätt till ändringar förbehålles.
15. PM, katalog och tidsprogram kommer att läggas ut på föreningens hemsida ca 1 vecka före utställningen
samt skickas till de anmälare som angett e-postadress.
16. Medtag egen nummerlapp.
17. Utställningsansvarig: Anne Engqvist
18. Förfrågningar till Eva Djurberg tel. 070-302 28 02. Frågor gällande utställningsplatsen och
vägbeskrivning till denna till Anne Engqvist tel. 070-796 57 07

För andra gången arrangerar Roslagens ponnyavelsförening en utställning för alla ponnyraser
Kragstatorp i Norrtälje kommun en mil väster om Norrtälje, på 7 mils avstånd från Stockholm .
Roslagens skimrande skärgård ligger inte långt borta med 13 000 öar, skärgårdsturer, nationalpark,
havsörn och säl. Här väntar krogar och boende i genuina miljöer, kajakturer, segling med historiska
skepp och en ponnyutställning med massor av fina priser!

För den som vill ta hem titeln bästa roslagsuppfödda ponny så är Roslagen: kommunerna
Vaxholm, Österåker, Norrtälje och Östhammar.

Roslagen

Välkomna till Roslagens ponnyavelsförening!