2011-01-08 20:46 #0 av: emmalindahl

Bli medlem i Swedish Caspian Horse Association 2011!

Som medlem i Swedish Caspian Horse Association får du

  • Deltaga med din Kaspisk häst på lokala utställningar, kvalitetsbedömningar samt Riksutställningar.
  • Kontakt med andra Kaspiska ägare och uppfödare
  • Vara med och påverka den framtida utvecklingen av SCHA
  • Medlemstidning minst 2 gånger per år
  • Och sist men inte minst - God kamratskap

Medlemsavgift

Enskild medlem 200:-

Enskild medlem ungdom (upp till 25 år) 100:-

Familje medlem 400:-

Avgiften sätter Du in på föreningens PG 40 14 29-6.
Ange namn, adress, e-post samt telefonnummer på inbetalningskortet.
Vid medlemsskap för hel familj skall namnen på samtliga familjemedlemmar anges.

Observera att medlemsskapet gäller kalenderår!

Läs mer på föreningens hemsida www.kaspiskhast.se