2010-02-25 11:37 #0 av: emmalindahl

Föreningens styrelse har på senaste styrelsemötet beslutat om sista ansökningsdag för pass. Föl födda 30 juni eller tidigare ska pass ansökan ha inkommit senast 31/10. Föl födda 1 juli eller senare ska pass ansökan ha inkommit senast 4 månader efter fölets födelsedatum till registratorn i föreningen Asta Bergström.

Du hittar föreningen här http://www.kaspiskhast.n.nu/